Online education & publishing

Homepage

product-slider

Online nascholing

CME-Online, PO-Online en PE-Academy bieden u altijd en overal online toegang tot een zeer ruim en actueel cursusaanbod. De cursussen zijn praktijkgericht, onafhankelijk en geaccrediteerd/erkend.

Online nascholingsinstituut voor de gezondheidszorg

Online Instituut voor Permanente Educatie

Online Instituut voor Permanente Opleiding

 

CME-Online: medisch specialisten

  • Tandartsen en mondhygiënisten
  • Apothekers & assistenten
  • Fysiotherapeuten
  • Specialisten Ouderengeneeskunde
  • (Apotheekhoudende) huisartsen
  • Arts voor verstandelijk gehandicapten

PE-Academy

  • Accountants
  • Notarissen

PO-Online

  • Advocaten

 

Online informatiebronnen

fto-103x103.pngDé complete en actuele informatiebron voor FTO

FTO-Online is een complete en actuele informatiebron voor het FTO.
Apothekers en huisartsen maken regelmatig gebruik van FTO-Online bij de voorbereiding van het FTO.

farmacotherapie-103x103.pngPraktische overzichtsartikelen

Farmacotherapie-Online is een online naslagwerk met ‘state of the art’-overzichtsartikelen over de farmacotherapeutische behandeling in de tweede lijn. Doel is om medisch specialisten met een praktisch overzichtsartikel op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken.

cme-academy-103x103.pngOnline nascholing: platform met hooggekwalificeerde, geaccrediteerde online nascholingen voor artsen, ziekenhuisapothekers en verpleegkundigen

CME-Academy is een platform met hooggekwalificeerde, geaccrediteerde online nascholingen voor artsen, ziekenhuisapothekers en verpleegkundigen. De nascholingen zijn gemaakt door experts op het betreffende vakgebied en zijn actueel en compleet.

MD-Academy-logo-103x103.pngOnline nascholingen over medical devices.

MD-Academy is een e-learning platform afgestemd op zorgprofessionals die training, praktijkgerelateerde scholing en toetsing behoeven met betrekking tot zowel medische kennis als technische kennis en instructie in relatie tot medische hulpmiddelen en medische technologie.

cefi-103x103.pngInstituut voor Continue Educatie Farmaceutische Industrie

CEFI-Online is het online instituut voor Continue Educatie Farmaceutische Industrie en biedt hoogwaardige online nascholing aan voor medewerkers van farmaceutische bedrijven.

medi-access-103x103.pngOnline authenticatiesysteem voor medische beroepsbeoefenaren

Medi-Access is een online authenticatiesysteem voor websites die alleen toegankelijk zijn voor medische beroepsbeoefenaren (artsen, apothekers, paramedici). Medische beroepsbeoefenaren kunnen kosteloos een Medi-Access webpaspoort aanvragen zodat zij met één gebruikersnaam/wachtwoord combinatie (webpaspoort) toegang kunnen krijgen tot alle besloten websites die gebruik maken van Medi-Access.

myebm-103x103.pngThe search engine for medical practitioners

MyEBMsearch is een zoekmachine voor medische beroepsbeoefenaren.
MyEBMsearch® gebruikt een volledig nieuwe technologie om medische teksten te begrijpen, waaronder de inhoud van de abstracts in Medline.

rep-103x103.pngRichtlijn Educatie Programma

REP-Online is hét online Richtlijn Educatie Programma voor zorgverleners.
De nascholingen in REP-Online vertalen de kennis van een evidence-based richtlijn naar de praktijk. Hierdoor kan de richtlijn sneller en grootschaliger geïmplementeerd worden bij zorgverleners, waardoor kwaliteit van het medisch handelen gewaarborgd kan worden.